• ព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូត្រ

  • ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់

  • ព្រះអង្គទ្រង់ចូលព្រះនិព្វាន

Recent Posts

២-ទក្សិណទិស-ទិសខាងស្ដាំ(ខាងត្បូង)

ទិស ៦ (សិង្គាលកសូត្រ) គ្រាទី ២ សូមជូនជាធម្មបណ្ណាការចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ ...

Read More »

១-បុរត្ថិមទិស-ទិសខាងមុខ(ខាងកើត)

ធម៌ដើម្បីសម្ពន្ធភាពក្នុងសង្គមមនុស្ស “សិង្គាលកសូត្រ” គ្រាទី ១ ខ្ញុំនឹងផុស្ដបន្ដគ្នាច្រើនដងរហូតដល់ចប់ សម្រាប់ជូនជាធម្មបណ្ណាការចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ ...

Read More »

Handbook For Mankind

Handbook For Mankind by Buddhadasa, Bhikkhu

Read More »

ឆៃយ៉ាំវត្តខេមររតនារាម

ឆៃយ៉ាំវត្តខេមររតនារាម ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ២០១៤

Read More »

ព្រះរស់

បុត្រធីតា ត្រូវបូជាគោរព ព្រះរស់ គឺមាតាបិតារបស់ខ្លួនខានមិនបាន  

Read More »

ធម្មទេសនា

អត្ថបទព្រះធម៌ Dhamma articles ធម្មទេសនា

Read More »

ភរិយានិងទ្រព្យអ្នកដទៃក្នុងក្រសែចក្ខុបណ្ឌិត

បុរាណភាសិត (៣) ភរិយានិងទ្រព្យអ្នកដទៃ ? បណ្ឌិតមានគំនិតយ៉ាងណា? ភាសាបាលីខាងក្រោមនេះ ...

Read More »

បណ្ណាល័យ