អត្ថបទធម៌

ចូលឆ្នាំថ្មី ២០១៨

ចូលឆ្នាំថ្មី ២០១៨ លាភ សេចក្ដីសុខ មាគ៌ាជីវិត ...

Read More »

ផុតអំពីអបាយភូមិបានយ៉ាងណា?

សួរ- បើលោភៈ ទោសៈ មោហៈ នៅកើតបាន ...

Read More »

ផុតពីអបាយភូមិដោយវិធីណា?

សួរ- បើលោភៈ ទោសៈ មោហៈ នៅកើតបាន ...

Read More »

បាបណិកធម៌

ព្រះត្រៃបិដកជាទីសណ្ឋិតនៅនៃព្រះបរមសាស្ដា…. អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានពោលទុកថា ព្រះត្រៃបិដកជាឃ្លាំងគំនិតនៃវិជ្ជាការផ្សេងៗ មានទាំងនីតិសាស្ដ្រ វេជ្ជសាស្ដ្រ ...

Read More »

សិក្សាចតុរាង្គ

សិក្សាចតុរាង្គ អង្គ ៤ នៃការសិក្សា សុ(សុត) ...

Read More »

បរិយេសនា ការស្វែងរក

ថ្ងៃនេះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់សិក្សាព្រះធម៌ពីព្រះពុទ្ធដីកាផ្ទាល់…. បរិយេសនា ការស្វែងរក ២ ប្រការ ...

Read More »