Home / បណ្ណាល័យ / គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក / សុត្តន្តបិដក ភាគ៥៤

សុត្តន្តបិដក ភាគ៥៤

សុត្តន្តបិដក ភាគ៥៤

អានដោយឧបាសក លាវ-សុមនោ
សម្លេងអាននិងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកតភ្ជាប់មកពីវ៉ិបសាយ៍ 5000-years.org

Facebook Comments